Kafiye Nedir?

Kafiye Edebiyat içerisinde aktif bir şekilde yer alan, bazı şiirlerin yapısında kullanılan ve şiirin mısralarının birbiri ile ses ahengi oluşturmasını sağlayan bir sanattır. Sanat dememizin nedeni ise; kafiye kullanmanın bir tercih meselesi olmasıdır. Birçok kafiye türü bulunmaktadır. Şairler dilerlerse bir adet kafiye türü seçip ömür boyu bu kafiye türü ile şiir oluşturabilir ya da hiç kullanmayabilirler.

Kafiyeyi daha kolay bir şekilde tanımlamak gerekirse; şiirin sonunda yer alan ses benzerliklerine verilen ad demek de mümkündür.

Örneğin;

“Sonra ikiye sarmış aniden.
Kaça satıyor üç gelen var mı geriden.
Kaçanları gördük hani kalanlar nereden.”

Mısra sonlarında yer alan –den eki; mısralar arasında bir ses ahengi oluşturmak amacıyla kullanılmış ve bu sayede kafiye oluşturmuştur.

Kafiye çeşitleri nelerdir?

Uyak ve Kafiye arasındaki fark nedir?

Uyak ve kafiye; aynı anlama gelmektedir ve kullanım olarak da hiçbir farkları yoktur. Kafiye; aynı zamanda bazı yerlerde “Ayak” olarak da kullanılmaktadır.

Redif nedir?

Redif; her zaman dizenin sonunda yer alır ve kafiyeden sonra kullanılır. Bir şiirde redif varsa bu şiir içerisinde kafiye olması kaçınılmazdır. Redif ile kafiye arasında fark ise; dize sonunda bulunan kelimelerin sonunda yer almakta olan ekler ya da kelimelerdir. Redif ya ekler ile ya da kelimeler ile sağlandığı için ikiye ayrılmaktadır;

1. Ek olan redif: Aynı göreve sahip olan kelime eklerinin tekrarlanması ile meydana gelen redif türüdür.

Örneğin;
… çark ı
… fark ı.

Dize sonlarında bulunan –ı eki, ismin; -i hali olarak kullanıldığı için redif olarak ele alınmaktadır.

2. Kelime olan redif: Aynı kelime ya da kelime gurubunun tekrarlanması sonucu elde edilen redif türüdür ve bu redif türünü hızlı bir şekilde bulmak mümkündür.

Örneğin;
…halk razı değil,
…hak razı değil.

“razı değil”
kelime gurubu redif oluşturmaktadır.

Kafiye bulucu ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Kafiyeleri bulmak için öncelikle kafiye bulma aracını kullanmanız daha sonra mısra sonlarında redifler bulunmalıdır. Redif bulunmadığı zamanda da kelime köküne bakılmalıdır ancak bu işlem üst seviyede bir dil bilgisi gerektirmektedir. İsmin hallerine ve diğer eklere vakıf olmadan redif bulmak kolay değildir. Bir kafiyenin türünü bulmak için ekleri ve kelime köklerini iyi analiz etmek gerekir. Bir dörtlük üzerinde 15 dakika uğraşmak yerine sizin için dörtlük ile ilgili tüm kafiye bilgilerini kafiye bulucu sağlayabilmektedir.